Rada Techniczna nr 19

W dniu 25 listopada 2019 odbyła się Rada Techniczna nr 19.

Na spotkaniu omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne, dotyczące zatwierdzenia niezbędnych dokumentów oraz sprawy związane z procesem projektowania.

Rozpoczął się etap wykonywania badań geologicznych. Poza tym Konsultant poinformował, że na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, a uzyskane uzgodnienia/warunki branży: elektroenergetycznej, hydrotechnicznej, teletechnicznej oraz mostowej szczegółowo omówiono. Przedstawiono postęp prac projektowych, przy czym skupiono się przede wszystkim na planowanym projekcie w obszarze rond, zjazdów z łącznic oraz węzła Olesno.

Prace oceniono jako zgodne z założonym Programem Prac Projektowych.