Rada Techniczna nr 18

W dniu 18 listopada 2019 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna. Podsumowanie Rady:

  1. Wykonawca przedłożył wzór umowy podwykonawczej, uwzględniający większość uwag Konsultanta.
  2. Wykonawca przedłożył ostateczną rewizję Programu Badań Geotechnicznych, który został zaakceptowany.
  3. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne.
  4. Wykonawca oczekuje na niezbędne decyzje warunków przebudowy oraz warunków technicznych w branży elektroenergetycznej, hydrotechnicznej oraz teletechnicznej.
  5. Otrzymano komplet danych niezbędnych do dalszych prac projektowych w branży sanitarnej, środowiskowej, inżynierii ruchu oraz mostowej.
  6. W zakresie prac projektowych najwięcej uwagi poświęcono części branżowej realizowanej projektu.
  7. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z założonym Programem Prac Projektowych.
  8. Omówiono sprawy finansowe kontraktu.