Rada Techniczna nr 17

W dniu 28 października 2019 odbyła się Rada Techniczna poświęcona tematom:

  • zmiany osoby reprezentującej Wykonawcę
  • postępu w procedowaniu wniosków o uzgodnienia techniczne
  • wykonania ortofotomapy
  • wykonania projektu o obrębie węzła Olesno
  • rozwiązań projektowych branżowych (odwodnienie, występujące kolizje)

Oceniono, że postęp prac jest zgodny z obowiązującym Programem Prac Projektowych.