Rada Techniczna nr 12

W dniu 16 września 2019 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono najważniejsze sprawy związane z realizacją Kontraktu. Rozpoczęto od tematów organizacyjno-administracyjnych, m.in. stanu zatwierdzenia poszczególnych dokumentów czy przedstawienia wzorów umów, pism i tabel. Następnie omówiono sprawy projektowe, skupiając uwagę na drogach obsługujących oraz obiektach inżynierskich.

Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.

Na koniec przedstawiono sprawy finansowe, w tym wartość ostatniego PŚP (Przejściowego Świadectwa Płatności).