Rada Budowy nr 3

W dniu 10 września 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 3, w której uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

Złożono Raport Miesięczny za miesiąc sierpień 2019 – w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
Na dzień 31.08.2019 upłynęło 34,10 % czasu w stosunku do I Kamienia Milowego oraz 19,9% czasu w stosunku do II Kamienia Milowego, natomiast czas, jaki upłynął w stosunku do zakończenia Kontraktu to 9,45%.

PPP został przyjęty przez Konsultanta.

Zatwierdzono Ogólny Program Zapewnienia Jakości.

Zatwierdzono Podwykonawcę usług z zakresu geologii.

Wykonawca wywiązał się należycie z ustaleń poczynionych na poszczególnych Radach Technicznych.

Ustalono zadania i prace na kolejny miesiąc kalendarzowy.

Podsumowano najważniejsze zagadnienia projektowe poruszane na poszczególnych Radach Technicznych.

Poinformowano o uzyskanym pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych i weryfikacyjnych.

Omówiono sprawy finansowe Kontraktu.