Rada Techniczna nr 10

W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna kontraktu, na której omówiono postęp prac przy realizacji kontraktu, który oceniono jako zgodny z PPP oraz omówiono ważne do rozwiązania zagadnienia z zakresu projektu w branży drogowej i mostowej. Inżynier ustosunkował się do zaproponowanej ogólnej koncepcji rozwiązań projektowych, natomiast Wykonawca pracuje nad uszczegółowieniem tej koncepcji. Dokumentacja archeologiczna została przekazana firmie projektowej. Wystawiono kolejny dokument PŚP.

Kolejna Rada Techniczna została zaplanowana na dzień 3 września 2019 r., natomiast Rada Budowy na dzień 9 września 2019r.