Rada Techniczna nr 8

W dniu 29 lipca 2019 r. odbyła się Rada Techniczna kontraktu, na której usystematyzowano informacje na tema stanu zatwierdzenia poszczególnych dokumentów oraz omówiono tematy projektowe, m.in. szczegółowość i poprawność mapy do celów projektowych, poprawność schematu przejezdności pojazdów miarodajnych i ponadnormatywnych, ustalenie szerokości jezdni oraz wielkości projektowanych rond, jak również uzgodnienie przebiegu niwelety w miejscu tzw. „siedmiu źródeł”.