Rada Techniczna nr 7

W dniu 22.07.2019 r. odbyła się Rada Techniczna. Najważniejsze ustalenia:

Zatwierdzono ogólny PZJ. PZJ szczegółowe są nadal w opracowywaniu.

Wykonawca przekazał dokument PPP, do którego Strony się ustosunkowały.

Plan płatności został przedstawiony przez Wykonawcę w raporcie miesięcznym.

Projektant przedstawił analizę przejezdności pojazdów ponadnormatywnych, którą omówiono i wniesiono uwagi oraz spostrzeżenia.

Kierownik Projektu, Projektant, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca omówili konkretne szczegóły projektu obwodnicy, m.in. skrzyżowania typu rondo, bariery na przejazdach awaryjnych, przebieg niwelety.

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza.

Omówiono sprawy finansowe.

Termin kolejnej narady wyznaczono na dzień 29.07.2019 r.