Rada Techniczna nr 6

W dniu 15.07.2019 r. odbyła się szósta Rada Techniczna kontraktu.

Sprawy organizacyjne: Konsultant przekaże zaktualizowaną listę kontaktową swojego personelu do Zamawiającego oraz Wykonawcy, poinformowano o stanie zatwierdzenia dokumentów (PZJ, Polisa OC, Plan Płatności, Program Prac Projektowych).

Sprawy projektowe: Projektant przekaże Zamawiającemu oraz Konsultantowi wstępną wersję projektu trasy głównej oraz niwelety w pliku pdf oraz dostarczy mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej. Omówiono przedstawione przez Projektanta rozwiązania projektowe.

Sprawy finansowe: omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące wystawienia kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności.

Sprawy różne: w dniu 15.07.2019 odbyło się szkolenie personelu Konsultanta w zakresie najważniejszych dokumentów obowiązujących dla przedmiotowej inwestycji.

Kolejna Rada Techniczna: 22 lipca 2019 r.

Kolejna Rada Budowy: 7 sierpnia 2019 r.