Rada Techniczna nr 5

W dniu 11.07.2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5. Projektant przekazał wstępny projekt przebiegu trasy głównej drogi S11 oraz jej niwelety (w wersji edytowalnej), Kierownik Projektu oraz Inżynier Kontraktu oczekują ww. projektu w formacie pdf. Ponadto Projektant przedstawił proponowane rozwiązania projektowe poszczególnych elementów, do których na bieżąco wnoszono uwagi i spostrzeżenia. Omówiono ogólne sprawy administracyjne i finansowe. Kolejna Rada Techniczna została wyznaczona na dzień 15.07.2019 r.