Rada Techniczna nr 4

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się czwarta Rada Techniczna Kontraktu. Wykonawca zobowiązał się do rewizji Programu Prac Projektowych oraz Planu Płatności ze względu na istotne uwagi Konsultanta. Na Radzie ustalono, że Wykonawca przygotuje szczegółowy Program Zapewnienia Jakości (PZJ) w odniesieniu do poszczególnych specyfikacji technicznych. Przedstawiciel Projektanta dokonał analizy Koncepcji Programowej i zaproponował konieczność wykonania korekt pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Każda z korekt została omówiona.

Poza tym ustalono, że mapa do celów projektowych wraz z cyfrowym modelem terenu zostanie przekazana przez Wykonawcę na przełomie czerwca/lipca br.

Inżynier wystawił pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności.

Następna Rada Techniczna odbędzie się 8 lipca br.