Rada Techniczna nr 3

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3. Ustalenia narady:

  • trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez Wykonawcę,
  • Program Prac Projektowych wymaga uszczegółowienia, w związku z czym zostanie złożona jego rewizja,
  • operat wodno-prawny zostanie zweryfikowany przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • Projektant w pierwszym etapie koncentruje się na projekcie drogowym; propozycje obiektów inżynierskich zostaną przedstawione w przeciągu kilku tygodni,
  • doprecyzowano sprawy finansowe.