Rada Techniczna nr 2

W dniu 10 czerwca 2019 odbyła się druga Rada Techniczna Kontraktu, na której przekazane zostały wzory obowiązujących druków kontraktowych oraz PZJ Wykonawcy, program dla etapu prac projektowych i plan płatności. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania draftu umowy z podwykonawcami, a Projektant do wykonania w najbliższych 2 tygodniach mapy do celów projektowych w wersji wektorowej. Ponadto przekazano informacje, że trwa analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem zaproponowania konkretnych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich.