Rada Techniczna nr 1

W dniu 3 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Techniczna, podczas której przedstawiono i omówiono cały zakres kontraktu, termin jego realizacji (36 miesięcy od daty rozpoczęcia) oraz przedstawiono Kamienie Milowe. Podczas Rady nastąpiła prezentacja podmiotów, biorących udział w realizacji kontraktu, jak również uszczegółowiono terminy złożenia / przekazania niezbędnej dokumentacji. Ustalono, że Rady Budowy odbywać się będą cyklicznie – 1 raz w miesiącu. Pierwsza Rada Budowy zaplanowana jest na 5 lipca 2019 r.

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 10 czerwca 2019.