Podpisanie umowy o wykonawstwo

W dniu 20 maja 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11). Wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., które zgodnie z zapisami umowy mają za zadanie zaprojektować, a następnie wybudować obwodnicę m. Olesno o długości 24,8 km. Wartość inwestycji to ok. 667,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu – listopad 2022 r.