Zmiany w organizacji ruchu

Między m. Łomnica i Sieraków od dnia 27.09.2022 została zmieniona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch częściowo skierowany został na nową trasę S11. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Rada Techniczna nr 119

1. W dniu 27.09.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 119.

2. W załączeniu Tygodniowe zaawansowanie prac 26.09-02.10.2022r. (Tydz. 39)

Rada Techniczna nr 118

 1. W dniu 20.09.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 118.
 2. W załączeniu Tygodniowe zaawansowanie prac 19-25.09.2022r.

Zmiany w organizacji ruchu

Od piątku, tj. 16.09.2022 zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu na DK 11 za m. Stare Olesno (kierunek Kluczbork)- ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Rada Budowy nr 39

 1. W dniu 06 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 39.
 2. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 116

 1. W dniu 30 sierpnia 2022r. odbyła się 116 Rada Techniczna. 
 2. W dniu 01 września 2022r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na DW 487 (rondo R-02 i R-03 w km 10+000 trasy głównej S11. 
 3. Postęp robót

Rada Techniczna nr 115

 1. W dniu 23 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 115.
 2. Aktualnie wprowadzonych jest 38 Tymczasowych Organizacji Ruchu, które mogą powodować niewielkie utrudnienia w ruchu.

3. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 114

W dniu 16 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 114.

 1. Wykonawca zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu zamiar przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-1 w ciągu drogi gminnej.
 2. Wykonawca zgłosił do WIOŚ w Opolu  zamiar przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-7 w ciągu drogi gminnej.
 3. Wykonawca zgłosił wszystkie zmiany w Tymczasowej Organizacji Ruchu i powołał Komisję Odbioru TOR.
 4. Wykonawca wprowadził kolejny etap organizacji ruchu na rondzie R1. Sumaryczność dla czynnych organizacji wynosi 25. W bieżącym tygodniu zaplanowane jest wprowadzenie organizacji ruchu dla zasilania R4 wzdłuż DK11.
 5. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to ich jakość jest dobra. Inspektor dla przypomnienia przekazał, że należy dbać o wszystkie elementy TOR – na ul. Wydzieracz uzupełnianie braków nawierzchni tymczasowej, to samo w przypadku objazdu przez las dla Węzła Olesno.
 6. Inspektor Mostowy przekazał, że do prowadzonych prac nie ma nowych uwag.
 7. Inspektor Sanitarny przekazał, że prace przy kanalizacji deszczowej trwają zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę. Odcinki głównie w km 0+600-3+300. Trwają prace przy kanale i montażu wpustów, przy zbiornikach retencyjnych 13, 6, 15 oraz 9 (wykopy).
 8. Omówiono tematy związane z jakością prac.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe
 11. Postęp prac

Rada Budowy nr 38

W dniu 09 sierpnia 2022 odbyła się Rada Budowy nr 38.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 83,88%.
 2. Etap realizacji – zaawansowanie finansowe – 53,24%.
 3. Zamawiający w minionym miesiącu  przekazał uczestnikom realizowanej inwestycji pismo z Departamentu Budżetu i Środków Unijnych informujące , że dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna w dniu 08 lipca 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 4. Konsultant ze swojej strony przygotowuje broszurę informacyjną i jest w trakcie uzgadniania formy i treści.
 5. Dyrektor Kontraktu, jako Pełnomocnik Inwestora, rozpoczął w minionym miesiącu procedurę oddania do użytkowania wiaduktu WD-8B1.
 6. W miesiącu lipcu odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada Techniczna nr 110 z dnia 12.07.2022r., Rada Techniczna nr 111 z dnia 19.07.2022r., Rada Techniczna nr 112 z dnia 26.07.2022r.
 7. W minionym miesiącu spotkania robocze m.in.: kilka spotkań dotyczących jakości, Rada Roszczeń nr 21 w dniu 08.07.22, z których zostały spisane notatki oraz protokoły.
 8. Kierownik Budowy przekazał, że w okresie miesiąca lipca realizacja robót na budowie Obwodnicy Olesna realizowana była z wykorzystaniem średnio 402 osób w terenie, 36 kadry inżynierskiej oraz średnia ilość na budowie jednostek sprzętowych to 217 i nadzór autorski.
 9. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Kierownik Budowy poinformował, że wszystkie siły skupione są w tej chwili na obiekcie WD- 1, żeby móc oddać obiekt do końca roku i przywrócić ruch z objazdu.
 11. Omówiono tematy procedowane roszczeniami.
 12. W lipcu Wykonawca kontynuował wykonywanie warstw podbudowy z kruszywa na przygotowanych frontach robót, przygotowując tym samym kolejne odcinki pod układanie warstw bitumicznych. Przeprowadzane były badania kontrolne podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa oraz pobory mm-a celem weryfikacji stałości produkcji mieszanki. Ze wszystkich przeprowadzanych badań Wykonawca przedkładał do Inżyniera sprawozdania.
 13. W dniu 08.07.22 odbyło się spotkanie jakościowe, na którym omówiono wyniki badań kontrolnych i uzgodniono dalsze działania.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Postęp prac: