Rada Techniczna nr 44

W dniu 24 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Sprawy omawiane na naradzie:

  1. Wyjaśnienia dotyczące odstępstw dla dróg powiatowych DP 1945O i DP 1949O.
  2. Uzupełnienie ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  3. Weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  4. Wycena na wykonanie robót dodatkowych, tj. podłużnych szczelin między obiektami.
  5. Weryfikacja tabeli uzgodnień.
  6. Porozumienia z gestorami sieci oraz nadleśnictwami.
  7. Projekt Konstrukcji Nawierzchni.
  8. Stan procedowania roszczeń.
  9. Sprawy finansowe.
  10. Zasady funkcjonowania w czasie pandemii.