Rada Techniczna nr 41

W dniu 27.07.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 41. Najważniejsze tematy narady:

  1. Nie zgłoszono uwag do poprzedniego protokołu z Rady Technicznej nr 40.
  2. Odstępstwa od warunków technicznych tzn. drogowych oraz dot. kąta skrzyżowania linii kolejowej są wiąż procedowane przez przedmiotowy Urząd.
  3. W przeciągu najbliższych 3 tygodni kompletny (zawierający konieczne opinie i uzgodnienia) Projekt Stałej Organizacji Ruchu zostanie przekazany Zamawiającemu.
  4. Tabele uzgodnień są na bieżąco weryfikowane przez Konsultanta.
  5. Weryfikowane są projekty drogowe dot. wzmocnienia podłoża i PKN, oświetlenia oraz rozbiórek obiektów kubaturowych.
  6. Na bieżąco weryfikowane są STWIORB-y.
  7. Omówiono występujące roszczenia.
  8. Omówiono sprawy finansowe.